CYMRAEG

ARWYR CYMREIG?

“Dyma dechrau ymgyrch pwysig, sy’n gallu tyfu trwy’r byd. Gallwn ni fod yn falch iawn bod Cymro ynghanol hyn.”

 Mae e’n un o’r dynion mwyaf dewr a moesol yn yr byd, ac mae e wedi cael ei arteithio ers 10 mis mewn carcher milwrol yn yr Unol Dalieithau.

Mae e’n Gymro ac hefyd milwr yn yr Unol Dalieithau: mae’n ddinesydd o’r ddwy wlad.

Bradley Manning yw e, 23 oed, gyda mam a theulu yn Sir Benfro, lle
aeth e i’r ysgol Uchradd.
 
Beth mae pobl yn credu ei fod e wedi’i wneud?  Dim ond dweud y gwir wrth y byd trwy Wikileaks. Cyhoeddodd pethau sy’n rhaid cael eu cyhoeddi, fel methiannau a cholledion yn Afghanistan, cymaint o bobl sy wedi marw, cymaint ohonynt sy’n ddinasyddion, 1,300 enghraifft o arteithio yn Iraq ac yn y blaen.

Wrth gwrs torrodd e ei gytundeb, roedd e’n gweithio fel swyddog intelligence yn Iraq. Efallai bod hyn yn ddrwg; ond byddai dweud dim a chadw’n dawel am y pethau ofnadwy hyn yn waeth.

Dyma brwydr rhwng daioni a drygioni, rhwng lywodraeth agor a democrataidd, a gormes a chyfrinach. Dyma dechrau ymgyrch pwysig, sy’n gallu tyfu trwy’r byd. Gallwn ni fod yn falch iawn bod Cymro ynghanol hyn.

Ond nawr mae angen ein help ar Bradley Manning.

Mae’n cael ei dala mewn cell bitw heb ffenestri, 23 awr pob dydd.
Caiff awr mewn stafell wag arall i gerdded rownd ond pan mae’n gadael
ei gell, mae’n gwisgo canghennau ar ei ddwylo a’i draed.

Ni chaiff hyd yn oed y gwilwyr siarad ag e. Ond mae rhaid iddo ddweud,
“Yes Sir” wrthynt pob 5 munud! Gallant ei ddihuno trwy’r nos; os bydd
 yn ceisio ymarfer corff, neu cysgu yn ystod y dydd, caiff ei cosbi!  >
 mae sawl enghraifft arall o’r creulondeb, fel gwrthod rhoi pin iddo er
 mwyn sgrifennu llythyron.

achos dinesydd y DU yw Bradley Manning, yn ogystal a dinesydd yr Unol
Dalieithau. Gall ein llwyodraeth fynnu bod diwedd ar yr artaith.
 
Gall aelodau San Steffan arwyddo yr Early Day Motion 1624 yn erbyn
artaith Bradley Manning.
 
 Erbyn hyn chwarter o AS Cymraeg wedi e arwyddo, ond 5% o AS yn UK heb Cymru. Gallwn ni cyraedd am 100% o AS Cymraeg?

Mae ei driniaeth yn cael ei ymchwilio fel artaith gan yr UN, ac mae
wedi’i collfarnu gan gyfreithwyr, seicolegwyr a chyrff hawliau
 dynol, sef Amnest Rhyngwladol.

Allwch chi anfon e-bost neu lythyr at eich AS i ofyn iddo am ei arwyddo fe mor gyflym a phosib? Ac at eich AC i wneuad popeth y gallant i gefnogi’r ymgyrch i ddod a’r artaith i ben.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s